Om Mastøk

Mastøk er en linjeforeningen for masterstudenter innen økonomi og administrasjon, og regnskap og revisjon ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.

Vi har som mål å skape og opprettholde et godt sosialt miljø blant masterstudentene, både gjennom faglige arrangementer, sosiale arrangementer og arrangementer knyttet til næringslivet. På denne måten søker vi å koble studenter og næringsliv, og legge til rette for nye relasjoner og nettverk.

Mastøk er også opptatt av å sikre kvaliteten på masterstudiet i økonomi og administrasjon ved HH-UiS og jobber aktivt for det faglige.

Styret 2020 – 2021

Fra venstre: Jeanette Kristine Selsås Henriksen, Erlend Domingo Sæbø, Caroline Øyaas, Daniel André Hamre Bjørnstøl, Malin Skotoff Skjelde, Lena Sandvand Vetrhus og Anja Fintland. Ikke tilstede: Mi Le og Samira Abdille

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.