Generalforsamling 2019

Mastøk innkaller til ordinær generalforsamling (årsmøte) torsdag 21.02.19 kl 17.00. Denne kvelden skal det velges nytt styre til Mastøk, eventuelle vedtektsendringer og etter møtet fortsetter vi kvelden med festligheter på Tappetårnet. Det er mulig for alle medlemmer å stille til valg på de ulike vervene. Dersom du vet at du ønsker å stille til valg, send gjerne en e-post til leder@mastok.no og fortell noen ord om deg selv, og hvorfor du er en god kandidat til vervet du ønsker. Det er totalt 8 verv i Mastøk som skal velges: 1. Leder – overordnet ansvar for at ting går som de skal, oppfølging, avholde styremøter, samt ansvarlig for å opprettholde et godt samarbeid med INDØKS, Econa, JUFO og ØSF 2. Nestleder – leders høyre hånd, vara for leders oppgaver når leder […] Read More

FADDERUKEN 2018

Velkommen til semesterstart høsten 2018! Vi i Mastøk har laget et eget program for våre studenter, i tillegg til Fadder UiS sitt program. Husk å registrere dere som fadderbarn her. Vi gleder oss til å møte alle nye studenter 13.august! Hvis dere lurer på noe, kan dere ta kontakt med en av oss eller sende oss en melding på Facebook.   Read More

FADDERUKE 2017

Velkommen til semesterstart 2017! Her følger programmet for fadderuken 2017 som vi i Mastøk har laget for våre studenter. I tillegg har også Fadder UiS et eget program som dere kan finner her. Nye studenter melder seg på som fadderbarn her. Vi ser frem til å møte alle nye studenter i august! Er det noe dere lurer på er det bare å ta kontakt med en av oss, eller sende en melding på vår Facebookside.       Read More

Generalforsamling 2017

Mastøk innkaller til ordinær generalforsamling torsdag 16.02.17 kl 16:15, i Aud Ø-110! Denne kvelden skal det velges nytt styre til Mastøk, eventuelle vedtektsendringer og etter møtet fortsetter vi kvelden med festligheter. Det vil bli servert pizza. Endelig saksliste blir gjort tilgjengelig på våre www.mastok.no senest en uke før. Det er mulig for alle medlemmer å stille til valg på de ulike vervene. Dersom du vet at du ønsker å stille til valg, send gjerne en e-post til leder@mastok.no og fortell hvilket verv du ønsker. Det er totalt 8 verv i Mastøk som skal velges: 1. Leder – overordnet ansvar for at ting går som de skal, oppfølging, avholde styremøter, støtte de ulike vervenes oppgaver, samt ansvarlig for å opprettholde et godt samarbeid med INDØKS, Econa, JUFO og ØSF 2. Nestleder […] Read More

NORGES BANK CASE-NM 2017

Motiveres du av konkurranser og vanskelige utfordringer? Vil du representere din skole og vise hvem som er best til å løse samfunnsøkonomiske problemstillinger? Norges Bank har gleden av å invitere økonomistudenter på bachelor – og masternivå til case-NM. Konkurransen arrangeres i fire byer (Stavanger, Bergen, Trondheim og Oslo), med en finale i Norges Bank i Oslo den 16.mars 2017. Delfinalen i Stavanger arrangeres den 26.januar kl. 11:30-ca.16:00 i auditorium AR G -202 i hovedbygningen på Universitetet i Stavanger. Vi starter 11:30 med lunch på Tappetårnet. Selve konkurransen starter 12.30 i Auditorium AR G-202. – Selve case-arbeidet tar i overkant av to timer, men arrangement tar cirka fem timer og inkluderer både lunsj, faglig foredrag og mingling. – De tre beste lagene i hver delfinale går videre hovedfinalen i Norges Bank […] Read More