IMG_3039 kopi

Mastøk er en interesseorganisasjon for studenter innen Master i økonomi og administrasjon ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger, og arbeider for å:

– Skape, og opprettholde, et godt sosialt miljø blant masterstudentene i økonomi og administrasjon ved universitetet i Stavanger.

– Koble masterstudentene i økonomi og administrasjon ved universitetet i Stavanger mot næringslivet og vice versa.

– Jobbe med kvalitetssikring av masterstudiet i økonomi og administrasjon ved universitetet i Stavanger.

Mastøk er en frittstående interesseorganisasjon, med nært samarbeid til HH-UiS. Alle studenter ved masterstudiet i økonomi og administrasjon ved UiS er medlemmer. Det er ingen medlemskontingent.