Om Mastøk

Mastøk er en linjeforeningen for masterstudenter innen økonomi og administrasjon, og regnskap og revisjon ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.

Vi har som mål å skape og opprettholde et godt sosialt miljø blant masterstudentene, både gjennom faglige arrangementer, sosiale arrangementer og arrangementer knyttet til næringslivet. På denne måten søker vi å koble studenter og nærlingsliv, og legge til rette for nye relasjoner og nettverk.

Mastøk er også opptatt av å sikre kvaliteten på masterstudiet i økonomi og administrasjon ved HH-UiS og jobber aktivt for det faglige.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>