Kontakt

MASTØK-STYRET 2018/2019

Leder

Lars Henrik Kristiansen
Tlf: 481 00 801
Mail: leder@mastok.no

«Som leder i Mastøk har jeg det overordnede ansvaret. Jeg skal blant annet delegere oppgaver og passe på at disse blir utført.»

 

Nestleder

Rasmus Myren
Tlf: 473 73 530
Mail: nestleder@mastok.no

«Som nestleder har jeg blant annet oppgavene om å opprettholde styrets interesser og plikter. I tillegg skal jeg assistere og tre inn i styreleders oppgaver når det trengs.»

 

Økonomiansvarlig      

Helena Olsen
Tlf: 477 60 067
Mail: okonomi@mastok.no

«Vervet som økonomiansvarlig er både et morsomt og lærerikt verv, men til tider også ganske krevende. Det praktiske arbeidet går ut på å ha oversikt over økonomien til Mastøk med blant annet regnskap, bokføring, løpende oversikt over fakturaer og budsjettføring.»

 

PR-ansvarlig

Jenny Ho  
Tlf: 976 87 992
Mail: admin@mastok.no

«Som PR-ansvarlig har jeg ansvar for Mastøks hjemmeside, Facebookside og Instagramkonto. Gjennom disse kanalene skal Mastøk holde studentene oppdatert på hvilke tilbud næringslivet har til studentene, og hva vi i Mastøk kan bidra meg for å bedre studentenes hverdag.»


Fagansvarlig                    

Mari Selliseth Groven
Tlf: 930 19 881
Mail: fagansvarlig@mastok.no

«Som fagansvarlig skal jeg bidra til å bedre det faglige miljøet for studentene ved Handelshøyskolen på UiS. Min oppgave er å ivareta studentenes faglige interesser på en profesjonell og konstruktiv måte. Som fagansvarlig er jeg tilgjengelig dersom studentene har problemer i forhold til forelesere, bedre gjennomføring og sammensetting av fag, representasjon av studentene blant ledelsen, og mye mer.»

 

Bedriftskontakt

Linn Beate Alfheim 
Tlf: 958 47 073
Mail: bedriftskontakt@mastok.no

«Mitt ansvar som bedriftskontakt for Mastøk er å holde kontakt med våre samarbeidspartnere og sørge for at våre studenter har nærkontakt med næringslivet, og potensielle, fremtidige arbeidsgivere.»

 

Arrangementsansvarlig  

Sebastian Husby
Tlf: 464 61 229
Mail: sosial@mastok.no

«Som arrangementsansvarlig er min oppgave å være ansvarlig/kontaktperson for de fleste arrangementene Mastøk arrangerer.»

 

Næringslivsmesseansvarlig

Kenneth Riise
Tlf: 473 39 526
Mail: NLM@mastok.no

«I dette vervet har jeg hovedansvaret for å arrangere den årlige næringslivsmessen. I samarbeid med en utvalgt komité skal vi gjennom messen hjelpe studentene å knytte relasjoner til næringslivet.»

 

Postadresse
Mastøk – Linjeforening for masterstudenter i økonomi
Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger
4036 STAVANGER