Kontakt

MASTØK-STYRET 2020/2021

Leder

Daniel André Hamre Bjørnstøl
Mail: leder@mastok.no


«Som leder i Mastøk har jeg det overordnede ansvaret. Jeg skal blant annet delegere oppgaver og passe på at disse blir utført.»

Nestleder

Jeanette Kristine Selsås Henriksen
Mail: nestleder@mastok.no

«Som nestleder har jeg blant annet oppgavene om å opprettholde styrets interesser og plikter. I tillegg skal jeg assistere og tre inn i styreleders oppgaver når det trengs.»

Økonomiansvarlig

Erlend Domingo Sæbø
Mail: okonomi@mastok.no

«Vervet som økonomiansvarlig er både et morsomt og lærerikt verv, men til tider også ganske krevende. Det praktiske arbeidet går ut på å ha oversikt over økonomien til Mastøk med blant annet regnskap, bokføring, løpende oversikt over fakturaer og budsjettføring.»

PR-ansvarlig

Lena Sandvnad Vetrhus og Malin Skotoff Skjelde
Mail: admin@mastok.no

«Som PR-ansvarlig har vi ansvar for Mastøks hjemmeside, Facebookside og Instagramkonto. Gjennom disse kanalene skal Mastøk holde studentene oppdatert på hvilke tilbud næringslivet har til studentene, og hva vi i Mastøk kan bidra meg for å bedre studentenes hverdag.»


Fagansvarlig                    

Samira Abdille
Mail: fagansvarlig@mastok.no

«Som fagansvarlig skal jeg bidra til å bedre det faglige miljøet for studentene ved Handelshøyskolen på UiS. Min oppgave er å ivareta studentenes faglige interesser på en profesjonell og konstruktiv måte. Som fagansvarlig er jeg tilgjengelig dersom studentene har problemer i forhold til forelesere, bedre gjennomføring og sammensetting av fag, representasjon av studentene blant ledelsen, og mye mer.»

Bedriftskontakt

Caroline Øyaas
Mail: bedriftskontakt@mastok.no

«Mitt ansvar som bedriftskontakt for Mastøk er å holde kontakt med våre samarbeidspartnere og sørge for at våre studenter har nærkontakt med næringslivet, og potensielle, fremtidige arbeidsgivere.»

Arrangementansvarlig

Mi Le
Mail: sosial@mastok.no

«Som arrangementsansvarlig er min oppgave å være ansvarlig/kontaktperson for de fleste arrangementene Mastøk arrangerer.»

Næringslivsmesseansvarlig

Anja Fintland
Mail: NLM@mastok.no

«I dette vervet har jeg hovedansvaret for å arrangere den årlige næringslivsmessen. I samarbeid med en utvalgt komité skal vi gjennom messen hjelpe studentene å knytte relasjoner til næringslivet.»

Postadresse
Mastøk – Linjeforening for masterstudenter i økonomi
Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger
4036 STAVANGER