Generalforsamling 31.01.15

Lørdag 31. januar 2015 vil Mastøk avholde generalforsamling på Tappetårnet ved Universitetet i Stavanger. På denne generalforsamlingen skal blant annet regnskap 2014 godkjennes, budsjett 2015 skal behandles, og det skal velges et nytt styre. Vi i Mastøk ønsker allerede nå å vite hvem som kan være interessert i de ulike vervene fra og med mars 2015. Vi har allerede fått en del interessenter, men vi ønsker gjerne flere! Det finnes mange åpenbare fordeler ved et verv i Mastøk. For å nevne noen, så er det svært givende å jobbe for studentene ved å forbedre studiemiljøet både faglig og sosialt. Man jobber tett med Handelshøgskolen ved UiS og Mastøk får stadig mer påvirkningskraft.

Dersom du ønsker å være med i det nye styret må du stille til valg på generalforsamlingen. Dersom du allerede nå vet at du ønsker å stille, venligst send en e-post til leder@mastok.no med navn, kontaktinformasjon, og din motivasjon for å stille til valg.

Her er litt mer informasjon om de ulike vervene i Mastøk:

– Leder (overordnet ansvar for at ting går som de skal, oppfølging, avholde styremøter, støtte de ulike vervenes oppgaver, samt ansvarlig for å opprettholde et godt samarbeid med INDØKS, Econa, JUFO og ØSF)
– Nestleder (en leders høyre hånd, vara for leders oppgaver når leder ikke tilgjengelig, tradisjonelt vært ekstra støtteapparat for Bedriftskontakt)
– Økonomiansvarlig (ha oversikt over styrets økonomi, lage regnskaper og budsjetter, føre regnskap etter aktivitet, søke om støtte til arrangementer…)
– Fagansvarlig (sitter også i instituttstyret og fungerer som et faglig mellomledd mellom institutt, Mastøk og studentene, faglig oppfølging av studenter)
– Arrangementsansvarlig (ansvarlig/kontaktperson for de fleste arrangementene Mastøk holder; fikse lokaler, gode priser, mat osv.)
– Bedriftskontakt (oppfølging av sponsorer, jakte etter nye sponsorer, ordne promoterings-materiell for Mastøk)
– PR-ansvarlig (vedlikehold av hjemmeside, informere om nyheter og arrangementer på hjemmeside/Facebook/annet media)
– Næringslivsmesseansvarlig (hovedansvarlig for næringslivsmessen; booke inn bedrifter, booke plass, lage program for dagen, ordne materiell, mat, premier, kveldsopplegg…)

Saksliste til generalforsamlinga kan du laste ned her.

Har du eventuelle spørsmål rundt generalforsamlingen eller de ulike vervene, ikke nøl med å ta kontakt med noen av oss i styret. Kontaktinformasjon finner du her.