Generalforsamling 2019

Mastøk innkaller til ordinær generalforsamling (årsmøte) torsdag 21.02.19 kl 17.00. Denne kvelden skal det velges nytt styre til Mastøk, eventuelle vedtektsendringer og etter møtet fortsetter vi kvelden med festligheter på Tappetårnet.

Det er mulig for alle medlemmer å stille til valg på de ulike vervene. Dersom du vet at du ønsker å stille til valg, send gjerne en e-post til leder@mastok.no og fortell noen ord om deg selv, og hvorfor du er en god kandidat til vervet du ønsker. Det er totalt 8 verv i Mastøk som skal velges:

1. Leder – overordnet ansvar for at ting går som de skal, oppfølging, avholde styremøter, samt ansvarlig for å opprettholde et godt samarbeid med INDØKS, Econa, JUFO og ØSF
2. Nestleder – leders høyre hånd, vara for leders oppgaver når leder ikke tilgjengelig, tradisjonelt vært ekstra støtteapparat for Bedriftskontakt
3. Økonomiansvarlig – ha oversikt over styrets økonomi, lage regnskaper og budsjetter, føre regnskap etter aktivitet, søke om støtte til arrangementer
4. Bedriftskontakt – oppfølging av sponsorer, jakte etter nye sponsorer, ordne promoterings-materiell for Mastøk
5. Fagansvarlig – sitter også i fakultetststyret og fungerer som et faglig mellomledd mellom institutt, Mastøk og studentene, faglig oppfølging av studenter
6. Arrangementansvarlig – ansvarlig/kontaktperson for de fleste arrangementene Mastøk holder; fikse lokaler, gode priser, mat osv
7. Næringslivsmesseansvarlig – hovedansvarlig for næringslivsmessen; booke inn bedrifter, booke plass, lage program for dagen, ordne materiell, mat, premier, kveldsopplegg
8. PR-ansvarlig – vedlikehold av hjemmeside, informere om nyheter og arrangementer på hjemmeside/Facebook/Instagram

Vi har fått observatører som leder, nestleder, PR-ansvarlig og økonomiansvarlig.

Vi håper du ønsker å møte opp denne kvelden, og stille til verv i styret!

Saksliste:
1. Åpning av møte ved styreleder, Lars H. Kristiansen
2. Valg av møteleder og to protokollunderskrivere
3. Godkjennelse av innkalling og saksliste
4. Behandling av årsregnskap for 2018 og årsberetningen for 2018
5. Fastsetting av medlemskontigent
6. Vedta budsjett for 2019
7. Vedtektsendringer
8. Valg av nytt styre

Det vil bli servert pizza og brus for alle som møter opp, husk å trykke
på «skal» på vårt Facebook-arrangement: https://www.facebook.com/events/3094993947193564/
——————————————————————————————

Our annual general meeting will take place, thursday 21/02/19 at 17:00. We will elect a new board to MastØk and any amendments.
And we will continue the evening with festivities at Tappetårnet after the meeting.

There will be served pizza.

It is possible for all members to stand for election. If you know that you want to stand for election, please send an email to leder@mastok.no and tell which position you want.

All international students in MastØK should attend, for more information please contact MastØK on Facebook.