Generalforsamling 2017

Mastøk innkaller til ordinær generalforsamling torsdag 16.02.17 kl 16:15, i Aud Ø-110! Denne kvelden skal det velges nytt styre til Mastøk, eventuelle vedtektsendringer og etter møtet fortsetter vi kvelden med festligheter.

Det vil bli servert pizza.

Endelig saksliste blir gjort tilgjengelig på våre www.mastok.no senest en uke før. Det er mulig for alle medlemmer å stille til valg på de ulike vervene. Dersom du vet at du ønsker å stille til valg, send gjerne en e-post til leder@mastok.no og fortell hvilket verv du ønsker. Det er totalt 8 verv i Mastøk som skal velges:

1. Leder – overordnet ansvar for at ting går som de skal, oppfølging, avholde styremøter, støtte de ulike vervenes oppgaver, samt ansvarlig for å opprettholde et godt samarbeid med INDØKS, Econa, JUFO og ØSF

2. Nestleder – en leders høyre hånd, vara for leders oppgaver når leder ikke tilgjengelig, tradisjonelt vært ekstra støtteapparat for Bedriftskontakt

3. Økonomiansvarlig – ha oversikt over styrets økonomi, lage regnskaper og budsjetter, føre regnskap etter aktivitet, søke om støtte til arrangementer

4. Bedriftskontakt – oppfølging av sponsorer, jakte etter nye sponsorer, ordne promoterings-materiell for Mastøk

5. Fagansvarlig – sitter også i instituttstyret og fungerer som et faglig mellomledd mellom institutt, Mastøk og studentene, faglig oppfølging av studenter

6. Arrangementansvarlig – ansvarlig/kontaktperson for de fleste arrangementene Mastøk holder; fikse lokaler, gode priser, mat osv

7. Næringslivsmesseansvarlig – hovedansvarlig for næringslivsmessen; booke inn bedrifter, booke plass, lage program for dagen, ordne materiell, mat, premier, kveldsopplegg

8. PR-ansvarlig – vedlikehold av hjemmeside, informere om nyheter og arrangementer på hjemmeside/Facebook/annet media

Vi håper du ønsker å møte opp denne kvelden, og stille til verv i styret!

————————–————————–————————–————

It is now time for our annual general meeting, thursday 16/02/17 at 16:15 in AR Ø-110, UiS. On this evening we will elect a new board to MastØk, any amendments and after the meeting we will continue the evening with festivities.

There will be served PIZZA.

It is possible for ALL members to stand for election. If you know that you want to stand for election, please send an email to leder@mastok.no and tell which position you want.

All international students in MastØK should attend, for more information please contact MastØK on FB2013_04_24_Ugens_fokus kopi