Ekstraordinær generalforsamling for MastØk

 

 • Ekstraordinær generalforsamling 2016

  MastØk sin ekstraordinære generalforsamling avholdes tirsdag 19.april kl. 12:15 i rom Ø-110 i AR (Arne Rettedals hus).

  Saksliste

  1. Åpning av møte ved styreleder

   

  1. Valg av møteleder og to protokollunderskrivere

  Møteleder:

  Protokollunderskrivere:

   

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste

  Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste er i henhold til vedtektene og godkjennes slik det foreligger.

   

  1. Vedtektsendringer

  Vedlegg 1 og 2

  Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner endring av vedtekt §3 slik som foreligger i Vedlegg 1.

  Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner endring av vedtekt §15 slik som foreligger i Vedlegg 2.

   

  1. Supplering til styret

  Styremedlem redegjør for saken.

   

  Vedlegg 1:

  Endring av §3 – Medlemmer.

  Original: Alle som er studenter ved masterstudiet i økonomi og administrasjon ved UiS.

  Ny: Alle som er studenter ved masterstudiet i økonomi og administrasjon ved UiS og masterstudiet i regnskap og revisjon ved UiS.

   

  Vedlegg 2:

  Endring av §15 – Oppløsning.

   

  Tillegg:

  I tilfelle oppløsning av linjeforeningen, tilfaller ubrukte økonomiske midler tildelt av Velferdstinget i Stavanger og utbetalt av Studentsamskipnaden i Stavanger betales tilbake til Studentsamskipnaden.

   

  2013_04_24_Ugens_fokus kopi