Eksamen

Greit å vite

Eksamensdatoer blir lagt ut på StudentWeb. Eksamensdato kan endres frem til tre uker før eksamen. Dette må du som student selv kontrollere.

– Du kan trekke deg fra eksamen enten på StudentWeb (frist 1. november for høst og 1. april for vår) eller på selve eksamensdagen (hvis du trekker deg på eksamensdagen, teller det som ett forsøk, men du kan fortsatt melde deg opp til konte eksamen)

Gyldig fravær får du som følge av sykdom eller annen gyldig grunn, og må dokumenteres med sykemelding/annen dokumentasjon. Vil ikke telle som forsøk på eksamen.

– Dersom du ikke møter til eksamen, teller det som ett forsøk. Du blir registrert som «Ikke møtt» og må ta faget på ny neste år.  

– Hvis du ikke består eksamen, kan du melde deg opp til konte eksamen.

Oppmelding til konte eksamen må skje innen 20. juli etter vårsemester og 20. januar etter høstsemesteret. Oppmelding leser du mer om her.

Begrunnelse for karakter må skje innen en uke etter sensur, enten til faglærer eller skriftlig til fakultetet.( Skjema om krav til begrunnelse

Klager på karakter gjøres skriftlig innen tre uker etter sensur/mottatt sensur. (Skjema for klage)

– Ved fusk anulleres eksamen og man blir utstengt fra UiS samt mister retten til å gå opp til eksamen ved alle andre institusjoner opptil 1 år.

Har du flere spørsmål kan du finne mer informasjon her, eller send gjerne vår fagansvarlig en mail på fagansvarlig@mastok.no.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.