Siviløkonomene

MastØk har i sammarbeid med ØSF tatt initiativ til å starte en studentgruppe for Siviløkonomene her på UiS, denne vil være i full sving med spennende arangementer til høsten.

I førsteomgang inviteres dere alle på informasjonsmøte 27.april klokken 12:15.

Les mer om fordelen med å være med i Siviløkonomene.

Nytt styre i MastØk 2010-2011

Leder: Lena Hareide
Nestleder: Idar Slettebø
Økonomiansvarlig: Vasily Apukhtin
Fagansvarlig: Marius Mengel
Marked-og kommunikasjonsansvarlig: Kristian P. Gravdal
Sosial ansvarlig: Anny Bernhoft
Webansvarlig: Nina B. Myklebust

MastØk har kontor på NHS-bygget på UIS, og noen av oss vil alltid være tilstede tirsdager 12.00-14.00. Har du behov for å snakke med noen av oss, finner du kontaktinformasjon her.

Stor takk til det avtroppende styre ved Simen Zeiler, Stine Ekholdt, Mauricio Diaz, Anne Hjort og Idar F. Olsen.