Generalforsamling 2019

Mastøk innkaller til ordinær generalforsamling (årsmøte) torsdag 21.02.19 kl 17.00. Denne kvelden skal det velges nytt styre til Mastøk, eventuelle vedtektsendringer og etter møtet fortsetter vi kvelden med festligheter på Tappetårnet.

Det er mulig for alle medlemmer å stille til valg på de ulike vervene. Dersom du vet at du ønsker å stille til valg, send gjerne en e-post til leder@mastok.no og fortell noen ord om deg selv, og hvorfor du er en god kandidat til vervet du ønsker. Det er totalt 8 verv i Mastøk som skal velges:

1. Leder – overordnet ansvar for at ting går som de skal, oppfølging, avholde styremøter, samt ansvarlig for å opprettholde et godt samarbeid med INDØKS, Econa, JUFO og ØSF
2. Nestleder – leders høyre hånd, vara for leders oppgaver når leder ikke tilgjengelig, tradisjonelt vært ekstra støtteapparat for Bedriftskontakt
3. Økonomiansvarlig – ha oversikt over styrets økonomi, lage regnskaper og budsjetter, føre regnskap etter aktivitet, søke om støtte til arrangementer
4. Bedriftskontakt – oppfølging av sponsorer, jakte etter nye sponsorer, ordne promoterings-materiell for Mastøk
5. Fagansvarlig – sitter også i fakultetststyret og fungerer som et faglig mellomledd mellom institutt, Mastøk og studentene, faglig oppfølging av studenter
6. Arrangementansvarlig – ansvarlig/kontaktperson for de fleste arrangementene Mastøk holder; fikse lokaler, gode priser, mat osv
7. Næringslivsmesseansvarlig – hovedansvarlig for næringslivsmessen; booke inn bedrifter, booke plass, lage program for dagen, ordne materiell, mat, premier, kveldsopplegg
8. PR-ansvarlig – vedlikehold av hjemmeside, informere om nyheter og arrangementer på hjemmeside/Facebook/Instagram

Vi har fått observatører som leder, nestleder, PR-ansvarlig og økonomiansvarlig.

Vi håper du ønsker å møte opp denne kvelden, og stille til verv i styret!

Saksliste:
1. Åpning av møte ved styreleder, Lars H. Kristiansen
2. Valg av møteleder og to protokollunderskrivere
3. Godkjennelse av innkalling og saksliste
4. Behandling av årsregnskap for 2018 og årsberetningen for 2018
5. Fastsetting av medlemskontigent
6. Vedta budsjett for 2019
7. Vedtektsendringer
8. Valg av nytt styre

Det vil bli servert pizza og brus for alle som møter opp, husk å trykke
på «skal» på vårt Facebook-arrangement: https://www.facebook.com/events/3094993947193564/
——————————————————————————————

Our annual general meeting will take place, thursday 21/02/19 at 17:00. We will elect a new board to MastØk and any amendments.
And we will continue the evening with festivities at Tappetårnet after the meeting.

There will be served pizza.

It is possible for all members to stand for election. If you know that you want to stand for election, please send an email to leder@mastok.no and tell which position you want.

All international students in MastØK should attend, for more information please contact MastØK on Facebook.

FADDERUKEN 2018

Velkommen til semesterstart høsten 2018! Vi i Mastøk har laget et eget program for våre studenter, i tillegg til Fadder UiS sitt program. Husk å registrere dere som fadderbarn her. Vi gleder oss til å møte alle nye studenter 13.august! Hvis dere lurer på noe, kan dere ta kontakt med en av oss eller sende oss en melding på Facebook.

 

FADDERUKE 2017

Velkommen til semesterstart 2017! Her følger programmet for fadderuken 2017 som vi i Mastøk har laget for våre studenter. I tillegg har også Fadder UiS et eget program som dere kan finner her. Nye studenter melder seg på som fadderbarn her.

Vi ser frem til å møte alle nye studenter i august! Er det noe dere lurer på er det bare å ta kontakt med en av oss, eller sende en melding på vår Facebookside.

 

 

 

Generalforsamling 2017

Mastøk innkaller til ordinær generalforsamling torsdag 16.02.17 kl 16:15, i Aud Ø-110! Denne kvelden skal det velges nytt styre til Mastøk, eventuelle vedtektsendringer og etter møtet fortsetter vi kvelden med festligheter.

Det vil bli servert pizza.

Endelig saksliste blir gjort tilgjengelig på våre www.mastok.no senest en uke før. Det er mulig for alle medlemmer å stille til valg på de ulike vervene. Dersom du vet at du ønsker å stille til valg, send gjerne en e-post til leder@mastok.no og fortell hvilket verv du ønsker. Det er totalt 8 verv i Mastøk som skal velges:

1. Leder – overordnet ansvar for at ting går som de skal, oppfølging, avholde styremøter, støtte de ulike vervenes oppgaver, samt ansvarlig for å opprettholde et godt samarbeid med INDØKS, Econa, JUFO og ØSF

2. Nestleder – en leders høyre hånd, vara for leders oppgaver når leder ikke tilgjengelig, tradisjonelt vært ekstra støtteapparat for Bedriftskontakt

3. Økonomiansvarlig – ha oversikt over styrets økonomi, lage regnskaper og budsjetter, føre regnskap etter aktivitet, søke om støtte til arrangementer

4. Bedriftskontakt – oppfølging av sponsorer, jakte etter nye sponsorer, ordne promoterings-materiell for Mastøk

5. Fagansvarlig – sitter også i instituttstyret og fungerer som et faglig mellomledd mellom institutt, Mastøk og studentene, faglig oppfølging av studenter

6. Arrangementansvarlig – ansvarlig/kontaktperson for de fleste arrangementene Mastøk holder; fikse lokaler, gode priser, mat osv

7. Næringslivsmesseansvarlig – hovedansvarlig for næringslivsmessen; booke inn bedrifter, booke plass, lage program for dagen, ordne materiell, mat, premier, kveldsopplegg

8. PR-ansvarlig – vedlikehold av hjemmeside, informere om nyheter og arrangementer på hjemmeside/Facebook/annet media

Vi håper du ønsker å møte opp denne kvelden, og stille til verv i styret!

————————–————————–————————–————

It is now time for our annual general meeting, thursday 16/02/17 at 16:15 in AR Ø-110, UiS. On this evening we will elect a new board to MastØk, any amendments and after the meeting we will continue the evening with festivities.

There will be served PIZZA.

It is possible for ALL members to stand for election. If you know that you want to stand for election, please send an email to leder@mastok.no and tell which position you want.

All international students in MastØK should attend, for more information please contact MastØK on FB2013_04_24_Ugens_fokus kopi

NORGES BANK CASE-NM 2017

Motiveres du av konkurranser og vanskelige utfordringer? Vil du representere din skole og vise hvem som er best til å løse samfunnsøkonomiske problemstillinger?

Norges Bank har gleden av å invitere økonomistudenter på bachelor – og masternivå til case-NM. Konkurransen arrangeres i fire byer (Stavanger, Bergen, Trondheim og Oslo), med en finale i Norges Bank i Oslo den 16.mars 2017.

Delfinalen i Stavanger arrangeres den 26.januar kl. 11:30-ca.16:00 i auditorium AR G -202 i hovedbygningen på Universitetet i Stavanger. Vi starter 11:30 med lunch på Tappetårnet. Selve konkurransen starter 12.30 i Auditorium AR G-202.

– Selve case-arbeidet tar i overkant av to timer, men arrangement tar cirka fem timer og inkluderer både lunsj, faglig foredrag og mingling.
– De tre beste lagene i hver delfinale går videre hovedfinalen i Norges Bank 16.mars.
– Laget som vinner mottar vandrepokalen og invitasjon til sentralbanksjefens årstale og middag med regjering, stortingsrepresentanter og andre samfunnstopper.
– Et nøkkelord for case-konkurransen publiseres blant annet i denne eventen en uke før oppstart.

PÅMELDING:
Hvert lag kan stille med fire deltakere. Hvert lag må ha et lagnavn, og oppgi navn og e-post til de fire medlemmene.
Ta kontakt via følgende kanaler for påmelding:

– For studenter ved BI Stavanger: ta kontakt på oaf.stavanger@bis.no
– For studenter på Industriell økonomi, ta kontakt på leder@indoks.no
– For studenter på økonomi og administrasjon, ta kontakt på leder@mastok.no.
– For studenter ved universitetet i Agder, ta kontakt på nu@mercurius.no.
– For studenter ved UiT, ta kontakt på uit@samfunnsokonomene.no

Påmelding kan også gjøres direkte her: https://response.questback.com/norgesbankhr/case
NB! Frist for påmelding er 19.januar.

Spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss i Norges Bank på følgende e-post: lilliane.hansen@norges-bank.no.

Du finner mer informasjon om arrangementet her: http://www.norges-bank.no/Case-NM/

 

FrNorgesBank01 (Large)